Kurs

Du kan kontakte meg på gsfocusing(at)gmail.com og melde din interesse


Les mer om hvorfor lære, og bruke, Felt Sensing


Innnføring i Felt sensing og Medsensing

Hvem

 • Hvem som helst som ønsker å bli bedre kjent med seg selv
 • Du som allerede har merket at du har «kroppslige fornemmelser» som «sier deg noe»
 • Lærere som ønsker å bringe mer lytting inn klasserommet
 • Foreldre som ønsker bedre kommunikasjon med barna sine
 • Terapeuter som ønsker å legge bedre til rette for endring for sine klienter
 • Par som ønsker en ny måte å lytte til hverandre og kommunisere på
 • Du som er nysgjerrig på en annen kilde til viten

Hva

 • Sertifikat i Felt Sensing og Medsensing (Focusing og Lytting)
 • Bli bedre kjent med deg selv, og få et bedre grunnlag for forståelse for deg selv og andre
 • En metode for å hjelpe klienter til forandring
 • En metode for å støtte i stedet for å gi råd
 • Hvordan sense _sammen_med_ en annen i stedet for å føle deg ansvarlig for den andre
 • En måte å få bedre selvtillit og selvfølelse, og større tiltro til egen viten
 • Å vite hva du vet
 • Å kjenne hva du vil
 • Få mer tillit til følelsene og kroppen din

Hvor

På Zoom – kurs via nett

In person – fysisk tilstedeværelse, altså – kontakt meg