Om Sensingpartnerskap (Focusingpartnerskap)

Når du er ferdig med Introduksjon til Felt Sensing og Medsensing vil du kunne gjøre Focusing og lytting (Felt Sensing og Medsensing) med en annen som også har en slik introduksjon, i et gjensidig partnerskap. I prinsippet skal det være mulig å kunne utveksle Focusing (Felt Sensing) og lytting med en hvilken som helst person som har introduksjonskursserien, og hvis morsmål du snakker.

Retningslinjer for partnerskap

Som du sikkert har oppdaget nå som du har disse ferdighetene, så er Sensingpartnerskap noe helt annet enn en vanlig venne-prat. Her utveksler man ikke erfaringer og historier, gir ikke hverandre råd og tips, og analyserer ikke og prøver ikke å «forstå» seg selv og/eller den andre.

For å få et partnerskap til å gå så mykt og probpemfritt som mulig, og for å respektere det som et Sensingpartnerskap, og som noe annet enn en vanlig vennskaps- eller hjelpesamtale, har vi noen forslag til retningslinjer:

 • Konfidensialitet: Alt som skjer i en Sensingsession er konfidensielt mellom dere to. Kanskje kan det være ok å klargjøre før partnerskapet starter, hvordan dere begge vil overholde denne forpliktelsen
 • Tid:
  • Fordel tiden likt mellom dere
  • Lytteren holder øye med tiden, og gir Felt Senseren et signal til avtalt tid, før avslutning av dennes session (uten å bruke Felt Senserens navn)
 • Før dere starter:
  • være interessert i og nysgjerrig på hva som fungerer for dere begge, som Felt Senser og som lytter (eller medsenser)
  • Finn ut hva dere ønsker av hverandre som Felt Senser og Medsenser:
   • Kanskje ønsker dere å ta litt tid til å «lande» i «vi-rommet» sammen, før dere starter.
   • Det kan være at Felt Senseren (Focuseren) ønsker seg refleksjoner og forslag, eller bare refleksjoner, eller stillhet, etc. – finn utav det på forhånd, og gi rom for å endre det underveis
   • Det kan være at lytteren ønsker at Felt Senseren (Focuseren) lar ham/henne/hen vite hvis noe endrer seg gjennom sessionen, om den ønsker for mer eller mindre av noe etc.
   • Kanskje ønsker Felt Senseren (Focuseren) at Medsensereren (lytteren) gir en lead-in eller tuning in på forhånd (dette teller inn i Felt Senserens (Focuserens) session-tid)
 • Underveis i sessionen:
  • Lytter: være der med alt det du er, og kanskje anerkjenn sånt som kommer opp i deg underveis i sessionen, hvis det virker som det tar oppmerksomheten din helt vekk fra Felt Senseren
  • Felt Senser: husk at du ikke trenger å forklare for lytteren, men at hovedsaken er at du er der med det som er
 • Etter sessionen:
  • IKKE snakk om innohldet i sessionen hvis ikke Felt Senseren spesifikt ber om det. Dere kan snakke om prosessen, dersom dere ønsker:
   • Innhold (som altså IKKE skal snakkes om): «Jeg var så berørt da du snakket om forholdet til din far, jeg har en lignende relasjon til min far»
   • Prosess (som man kan snakke om): «Jeg ble så oppmerksom på hvor mykt tilstede du var med den delen som var så redd, jeg har lyst til å prøve det selv en gang»
  • IKKE gi råd! «Kanskje du skulle prøve EFT med det problemet der». «Jeg kjenner en super fysioterapeut i nærheten av deg, jeg skal gi deg nummeret slik at du kan få hjelp med de ryggsmertene»
 • La det være litt rom mellom sessionene. Ta en dopause eller lag litt kaffe, eller ta litt tid til å notere noen stikkord fra din egen session/hvordan det var å medsense, eller ta en strekk for å markere overgangen mellom sessionene hvis det trengs.