Veras Felt Sensingreise (Focusingreise)

2017-08-16 21.21.40

Hei! Jeg er Vera, og her er litt om min Focusing (eller også Felt Sensing)-reise, så langt 🙂

Jeg ramlet over Eugene Gendlin’s arbeider i 2008, mens jeg skrev på en oppgave om  Person-sentrert rådgivning og Carl Rogers som del av graden min i Counselling and Therapeutic Communication ved Ulster University (Nord-Irland). Jeg fant en bok som het  “Person-Centred Therapy: The Focusing-Oriented approach”, skrevet av Campbell Purton, og det som fanget oppmerksomheten min var hvordan he forklarte at Gendlin ønsker at mennesker skal finne sin egen vei med Focusing, og utvikle metoden videre fra det han har startet på (jeg bruker Focusing og Felt Sensing om hverandre, du kan jo selv smake på ordene og kjenne om du kjenne en forskjell).

Jeg hadde ikke tid på det tidspunktet, til å finne ut mer, men jeg la Focusing og Gendlin på minnet, og våren 2009 dro jeg til Danmark for å delta på mitt første Focusingkurs, med Birte Robbins. Det var som å komme hjem. Og det kjentes som noe jeg hadde forsøkt å gjøre hele mitt liv, uten å få særlig rom til det før, og nå hadde jeg endelig funnet noen som ville støtte meg i det!

Erfaringer med kursing og måter å lære bort Focusing

Siden den gangen har jeg vært med på tre andre Focusingintroduksjonsserier, inkludert Peter Afford sin Focusing and Listening Skills, a Kay Hoffmann sitt Focusing Skills course i 2017/2018, og Inner Relationship Focusing Training Program med Ann Weiser Cornell and Barbara McGavin. Jeg har deltatt på Treasure Maps to the Soul, og vært assistent for Ann and Barbara både på regular og advanced flere ganger, i tillegg til deres kurs Untangling og Navigating the Edge. Dette har gitt meg mye innsikt i Ann og Barbara’s arbeid, og gir meg erfaring med flere metoder for å lære og lære bort Focusing.

Jeg startet på min Focusinglærerutdanning, Trainer in Training,i 2010, og hadde en lang pause før jeg tok den opp igjen i slutten av 2016. Jeg fikk sertifiseringen min i 2018. Se mer om mine erfaringer i min Focusing-«CV» (på engelsk)

Jeg utvikler mine egne måter å lære bort Focusing på (noe som er i tråd med Gendlin’s visjon for utvikling av Focusing), én til én eller i grupper, og tilbyr sessions, selv om du ønsker å bruke Focusing som et verktøy. Det jeg ønsker, er å hjelpe deg til å «finne» Focusing (eller Felt Sensing som jeg ofte velger å kalle det) slik det er for deg. For jeg opplever at det er mange forskjellige måter å gjøre det på, og tror på det Gendlin sier om at Focusing er en menneskelig, naturlig prosess, som vi finner inni oss, heller enn en «kunstig teknikk» som du må lære hvordan du skal gjøre.

Felt Sensing: en metode å «benytte», eller en filosofi å «leve»?

For meg er Gendlin sitt arbeid, hans «A Process Model» og Felt Sensing, en måte å leve, heller enn en metode eller et verktøy som man av og til «benytter» i en session med en profesjonell eller en Focusingpartner, for så å «gå tilbake til å leve livet». Dette arbeidet er et fantastisk alternativ og/eller supplement til den mekanistiske og naturvitenskapelig baserte måten å nærme seg livet på; den åpner for mer humane og relasjonelle måter å være i livet på, med meg selv og andre. Dette betyr ikke at jeg er helt utspacet eller lever på en sky hvor jeg later som om fakta ikke eksisterer, men at jeg føler meg mer levende og mer ekte enn jeg gjorde før jeg fant Focusing.

Undersøke og finne ut

Jeg er alltid interessert i å diskutere og sense om Felt Sensing/Focusing, og hva det «er», hvordan man kan finne det, hvordan anvende det i hverdagslivet, hvordan være med en Følt Fornemmelse, og hvordan man kan bruke og «leve» Felt Sensing, og hva som helst du ellers måtte kunne finne interessant om Focusing/Felt Sensing. Derfor har jeg også bestemt meg for å tilby det jeg kaller Undrings-sessions. Kanskje du er interessert i å undres sammen med meg? 🙂