Felt Sensing og Medsensing-trening

 • Få mer tillit til deg selv og egen «intuisjon»,
 • Bli en bedre lytter,
 • Finn et slags indre kompass som gir deg en tydeligere retning i livet,
 • Gi litt mer faen, hvis det er det du trenger,
 • Våg å bli mer tydelig på egne grenser, hvis det er det du trenger,
 • Få økt respekt for deg selv, dine følelser og din visdom og forståelse (og andres),
 • Få kontakt med kilden til viten i deg selv,
 • Lær å kunne støtte andre, på en ikke-påtrengende måte, i å få kontakt med sin indre viten,
 • Bli mer glad i deg selv (som ikke betyr navlebeskuelse eller selvforherligelse),
 • Bli mer «mindful»,
 • Støtt klienter som står fast (for helsearbeidere, psykologer og terapeuter).

Felt Sensing og Medsensing (også kalt Focusing og lytting) er ei 50-timers kursrekke bestående av 5 10-timers kurs. Du får innføring i bruken av et verktøy som kan endre livet ditt og som ble oppdaget gjennom forskning på hva som fører til forandring i terapi, Du kan bruke det selv!


Du kan selvsagt melde deg på det første kurset (10 timer) uten at du forplikter deg til hele kursrekka!


Kursinnhold

Jeg holder ofte kursene mine på nett, via konferansesystemet Zoom. Les om hvordan dette foregår, i praksis.

Introduksjon til Felt Sensing

Dette er det første kurset i rekken av 5. (Du kan velge å melde deg på bare dette kurset først, for å få en smakebit, og bestemme etterpå om du vil gå videre).

Her blir du kjent med denne spennende metoden som gir deg tilgang til det du vet, til din egen indre stemme, og til mer medfølelse og selv-medfølelse, trygghet og romslighet i møte med egne og andres følelser.

Du blir også kjent med hvordan jobbe sammen med en Sensingpartner: Det fine med å ha en lytter som ikke er påtrengende med sine meninger, antakelser og «gode råd», og det utfordrende, men utrolig befriende, i selv å være en slik lytter.

Målet her er å begynne å bli kjent med metoden og dens underliggende teori og begreper, få prøvd ut Sensingpartnerskap, og få en erfaring med denne spesielle, imøtekommende og varmt nysgjerrige måten å lytte til seg selv og andre.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Temaer

 • Hvordan sense «innover»
 • Oppdage det som skjer «under» den vanlige bevisstheten
 • Utvikle den grunnleggende Focusingholdningen: nysgjerrighet, åpenhet og indre vennlighet
 • Sensingpartnerskap

Undervisningsmetoder:

 • Teorifremstilling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap
 • Refleksjoner

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det første i rekken av 5 kurs.

Hele kursrekka fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer: Ingen kurs satt opp for øyeblikket – ta kontakt for å melde din interesse


Medsenseren (lytteren)

Dette er det andre kurset i rekken av 5, hvor vi går dypere inn i hva rollen til Medsenseren er.

Du får bli kjent med det spennende i å lytte uten å være ansvarlig, og det befriende i å kunne være til hjelp uten å vite detaljer i hva den andre er i kontakt med, blir tydeligere.

Vi utforsker måter å svare og reflektere på for å støtte Felt Senseren i prosessen uten å være påtrengende.

Målet er å bli tryggere i å være den som lytter, og i å kunne «lene seg inn i» og stole på prosessen, sammen.

Du må ha fullført det første kurset for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Medsensingsferdigheter
 • Lytteprinsipper og -praksis
 • Den Følte Fornemmelsen
 • Respekt for Felt Senseren og Medsenseren
 • «Vi-rommet» og «sammenhet» i Sensingpartnerskap
 • Hvordan gi rom og tilstedeværelse til noen, når vi ikke vet innholdet?

Undervisningsmetoder:

 • Teorifremstilling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap
 • Refleksjoner

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det andre i rekken av 5 kurs.

Hele kursrekka fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer: Ingen kurs satt opp for øyeblikket – ta kontakt for å melde din interesse


Kroppen i Felt Sensing

Dette er det tredje kurset i rekken av 5, hvor vi blir kjent med hva «kropp» og «omgivelser» er i FeltSensing, og går dypere inn i «sammenhet» og i «Vi-rommet».

Vi blir mer kjent med hvordan og hvorfor Gendlin mener at vi kan vite «mer» med kroppen enn med hodet, og hvorfor det er nyttig å vende oppmerksomhet til det som ikke enda har formet seg. Vi vil oppdage at det ikke er nødvendig å være verbal, eller å kunne å sette ord på det som kommer.

Vi skal også bli litt kjent med noen av måtene å tenke kropp på, fra det som er kjent som WholeBodyFocusing – som er en kombinasjon av Alexanderteknikk og Focusing.

En målsetning er å bli tryggere i egen kropp, og med egne uttrykk og følelser, og i det å være et «vi», både i Sensingpartnerskap og i livet ellers.

Du må ha fullført de to første kursene for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Hva er ‘kroppen’ i Felt Sensing?
 • Forbindelsen til omverdenen i Felt Sensing
 • Hvordan være sammen med det som kommer uten ord
 • Gester, bevegelse og posisjoner i Felt-Sensing
 • Å føle seg komfortabel i egen kropp
 • WholeBody Focusing

Undervisningsmetoder

 • Teorifremstilling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap
 • Refleksjoner

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det tredje i rekken av 5 kurs.

Hele kursrekka fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer: Ingen kurs satt opp for øyeblikket – ta kontakt for å melde din interesse


Rommet hvor vi ikke vet enda

Dette er det fjerde kurset i rekken av 5, hvor vi går mer inn i det komplekse med å lytte i åpenhet mot noe som er uklart. Vi går dypere inn i Gendlin sine begreper «Følt Fornemmelse» og «Følt Skift», for å vite hva vi «lytter etter», og hvordan vi kan ta inn og nyte når endring kommer i kroppen.

Målet er å bli tryggere i det å komme i kontakt innover, i at aksept faktisk er ganske effektivt, og ikke minst legende, og i at det er masse «liv» også i sånt som oppleves som det «sitter fast», er «mørkt» eller «skummelt», og til og med i det som oppleves «dødt».

Du må ha fullført de tre første kursene for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Det klare i det uklare
 • Å «være på kanten» sammen
 • Livets fremoverbevegelse
 • Radikal aksept
 • Følt Fornemmelse og Følt Skift
 • Å lete etter det stedet der det er «liv»

Undervisningsmetoder

 • Teorifremstilling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap
 • Refleksjoner

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, og er det fjerde i rekken av 5 kurs.

Hele kursrekka fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer: Ingen kurs satt opp for øyeblikket – ta kontakt for å melde din interesse


Kritiske stemmer og andre hindringer. Felt Sensing i verden.

Dette er det siste kurset i rekken av 5, hvor vi blant annet tar tak i trøbbel og hindringer som kan oppstå i Felt Sensing og i Sensingpartnerskap: som indre kritikk og motstand, og hvordan vi kan bringe Felt Sensing inn i hverdagen. Vi ser også på andre tilnærminger til Felt Sensing.

Du må ha fullført de fire foregående kursene for å kunne delta på dette.

Temaer

Undervisningsmetoder

 • Teorifremstilling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap
 • Refleksjoner

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det siste i rekken av 5 kurs.

Hele kursrekka fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer: Ingen kurs satt opp for øyeblikket – ta kontakt for å melde din interesseHva du lærer i kursrekka:

 • Nysgjerrighet og empati for deg selv og ditt indre,
 • Hvordan du finner svar ved å lytte innover, uten at dette betyr at «alt er din skyld»,
 • En annen måte å tenke om, og stole på kroppen din: som kilde til viten, og ikke minst, glede og andre gode følelser,
 • Å lytte innover i deg selv for å oppdage og styrke troen på det du egentlig ønsker og vil,
 • Å lytte til andre med respekt, uten å måtte gi opp deg selv,
 • Den deilige måten å være til hjelp for en annen uten å måtte ha ansvar for å finne svar eller løsninger for den andre,
 • Hvor spennende og klok du er som person!
 • Å finne liv og mening inni deg selv, og sammen med en annen,
 • Hvor mye smart og interessant som kan komme utav det å «ikke vite helt enda»,
 • Å finne «svar» i det som ikke har ord,
 • Radikal aksept, og hvordan aksept av at noe står fast, paradoksalt kan føre til endring
 • Hvordan til og med indre kritiske stemmer egentlig vil oss godt, at de bare har en misforstått måte å gjøre det på.

Hvis du har lyst til å lese mer om Focusing, Følt Fornemmelse, andre tilnærminger til Focusing, eller Focusing kombinert med andre metoder kan du: