Rådgivning/veiledning (online)

Jeg tilbyr rådgivning eller veiledning ut ifra en person-sentrert tradisjon. Dette innebærer at jeg legger til rette for at du finner svarene hos deg selv, heller enn at jeg gir så mye direkte råd. Det er også viktig for meg at relasjonen oppleves trygg og gir muligheter for utvikling. Jeg bringer i tillegg Felt Sensing (Focusing) inn i disse timene, noe som vil si at jeg av og til kan be deg stoppe opp for å kjenne hva som skjer i kroppen f.eks. (Dersom du ønsker ren Focusing, bestill her)

Jeg jobber med mennesker som har opplevd tap i form av brudd, dødsfall, tap av arbeid m.m., og med veiledning i forbindelse med at valg skal tas.

Jeg jobber også med mennesker som opplever meningsløshet, utrygghet i møte med fremtiden, eller som har en underliggende følelse av at noe mangler i livet, selv om de tilsynelatende ‘har alt’.

En time varer i 50 minutter og koster kr. 750,- (ink. MVA). Student/arbeidsledig/trygd: 500,- (ink. MVA)

Obs! Per i dag tilbyr jeg timer online, via konferansesystemet Zoom, eller som gåtur i Estenstadmarka.

Dersom du ønsker veiledning eller rådgivning, fyll ut skjemaet, så kontakter jeg deg for en time.