Vera sin CV

Nøkkelkompetanse

  • Erfaring med prosjektledelse, kompetanseutvikling, presentasjoner, formidling og pedagogisk utviklingsarbeid
  • Undervisnings-, fasilitaterings- og kursholdererfaring, samt erfaring fra veiledning, karriereutvikling og rådgivning av voksne over 18 år.
  • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og organisering av og tilrettelegging for læring, kompetanseutvikling, selvoppdagelse og motivasjon
  • Engasjement for å tilrettelegge og skape rom og forutsetninger for at mennesker og organisasjoner skal kunne vokse, samarbeide og lære, finne sin egen vei mot å bli autentiske og selveffektive
  • Personlige egenskaper: arbeidsom, serviceinnstilt og initiativtakende. Kontaktskapende, kreativ, innovativ, reflektert, kvalitetsbevisst og nysgjerrig. Respektfull, interessert, engasjert og engasjerende. Motiverende. Kommunikasjon, lytteevner, formidlingsevner.
  • Fagkompetanse: Master i pedagogikk med fordypning i rådgivning og terapeutisk kommunikasjon, Bachelor i pedagogikk og sosialantropologi, Sertifisering i PROFRÅD, WIE og LIFO, samt VIVAT-kurs, gruppefasiliteringskompetanse gjennom kursing i Eksperter i Team (NTNU). Focusing Trainer.

UTDANNING

2008 – 2011  Mastergrad i Rådgivning– NTNU

Masteroppgave: «Touch is everything».  Jeg skrev masteroppgaven min med utgangspunkt i fysisk berøring, og den handler om møtet i rommet mellom mennesker. Den beskriver hvordan helsepersonell, rådgiver eller veileder kan skape et rom for hjelpsøker/klient hvor forandring kan skje innenfra.

2007 – 2008   Postgraduate Diploma in Counselling and Therapeutic Communication – University of Ulster, Northern Ireland

2003 – 2007  Bachelor i samfunnsvitenskap med fordypning i Pedagogikk og Sosialantropologi – NTNU

Bacheloroppgave i pedagogikk: «Det profesjonelle medmenneske – Tre profesjonelle samtalepartneres subjektive opplevelse av sin rolle».

Bacheloressay i sosialantropologi: «Det sagte i det usagte» – om kroppsspråk

1994-98    Inderøy videregående skole – Musikklinja
Generell studiekompetanse. Hovedinstrument sang.

Arbeidserfaring

Årbeskrivelse
2019-Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU

Emneansvar, undervisning og seminarer på bachelor- og masternivå, og på videreutdanning. Undervist i Grunnleggende rådgivningsteorier- og metoder, Valg, refleksjon og læring, Grupperådgivning, Karriere og livsløp, Forskningsmetode. Digital undervisning. Programleder for Bachelor i rådgivning og voksnes læring. Veiledning og sensur av masteroppgaver.

2019-Rådgiver SiT Råd (Studentsamskipnaden i Trondheim’s Rådgivningstjeneste) Samtaler med studenter, om studierelaterte livstemaer/problemer
2018-2019Rådgiver ved Institutt for Pedagogikk og livslang læring Konferanser, seminarer og doktorgradsarrangementer, studieplanarbeid, saksbehandling.
2018-Leder for, og driver av Grounded Space Focusing Kurs og individuell veiledning knyttet til Gendlin’s Focusing (Felt Sensing). Begynnerkurs, avanserte kurs, sessions.

Arbeid med nettsider og promotering.

Kursutvikling, regnskap, Focusing-Orientert rådgivning/veiledning. Blogging, nyhetsbrev etc.
2016 – 2018Veileder ved Fides, Arbeids- og inkluderingsavdelingen, StjørdalVeiledning, karriereveiledning bl.a. ved bruk av WIE, av personer i alle aldre over 18. Skaffing av praksisplasser, oppfølging på arbeidsplassen, samarbeid med arbeidsgivere og NAV. Instruktør på pilatesball, utvikling og ledelse av kurs i karriere, motivasjon, stressmestring, valg o.l. Utvikling av tiltaket Arbeidsrettet Rehabilitering, dokumentasjon og organisering av kurs, rapportskriving i AdOpus mm.
2012 – 2016Universitetslektor NTNU, Institutt for Pedagogikk og livslang læring (tidligere Institutt for Voksnes læring og Rådgivningsvitenskap)Undervisning, seminar og veiledning på bachelor-, master- og videreutdanningsnivå, i karriereveiledning, Profråd karriereservice, grunnleggende rådgivningsteorier- og metoder, kvalitativ forskningsmetode og fenomenologi, hjelperelasjoner, læring, kunnskap og valg, akademisk oppgaveskriving mm.

Studieveiledning, karriereveiledning, veiledning på bacheloroppgaver, og pedagogisk utviklingsarbeid. Landsbyleder for Eksperter i Teamlandsbyen «Lev og Lær» med tema Gamification. Prosjektleder for IVRs Fagkonferanse 2014, 2015 og 2016.

2012 – 2013Førstekonsulent NTNU, Institutt for Voksnes læring og Rådgivningsvitenskap (IVR)Rekrutteringsarbeid, ansvar for kandidatundersøkelse for tidligere studenter, studieplanarbeid, studentveiledning.
2012 – 2014Medarbeider – Betania Malvik, Enhet for Traumebehandling Miljørettet arbeid, oppfølging, støttesamtaler og veiledning av mennesker som har opplevd overgrep i nære relasjoner.
2009 – 2014Festivalvert – Midtnordisk Kunstfestival, Sund FolkehøgskoleAnsvar for trivsel og informasjon: muntlig og ved design av plakater og annet informasjonsmateriell. Generell opprettholdelse av god kommunikasjon mellom deltakerne, festivalledelsen og skolens faste personal. Mottak av deltakerne når de kom, holde presentasjoner og informasjonsmøter, stille med underholdning og generell service under festivaluka.

Stedfortreder for festivalleder i juni 2014

2012 – 2013Rekrutteringsmedarbeider, Kursholder – Kirkens SOS Trøndelag, TrondheimProsjekt for å rekruttere medarbeidere til krisetjeneste på telefon og chat i Trøndelag. Aktiv deltakelse i rekrutteringsprosessen fra planlegging til gjennomføring og til mottak av samtaler og avtale om intervjuer.

Kursholder for kurset «God å snakke med» for bedrifter, menigheter og frivillige organisasjoner, om gode samtaler om vanskelige livstemaer, privat og i arbeidslivet.

2009 – 2012Pleieassistent – St. Olavs Hospital, Psykisk Helsevern, avdeling ØstmarkaAktivisering og tilrettelegging av et positivt miljø. Samtaler, veiledning, motivering og oppfølging av forskjellige mennesker med tvangsproblematikk, angst, depresjon, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
2009 – 2010Diverse jobber ved NTNUOppstartsmedarbeider – Pedagogisk Institutt, NTNU,

Læringsassistent/fasilitator – Eksperter i Team,

Skriveassistent for doktorgradsstipendiat

2005– 2012Tilkallingsvikar og barnehageassistent i forskjellige barnehager – Bakklandet Barnehage, SiT Barn, Nissekollen og Sit Barn, DragvollAktivisering av barn i alderen 3-6 år, trygghetsskaping gjennom gode rutiner, samhandling og samarbeid med barn, foreldre og ansatte, samt arbeid med barn med spesielle behov.
1996 – 2006Diverse servicejobber:

Barist, servitør, avdelingsleder i lekebutikk, butikkmedarbeider i Rema 1000, klesbutikkmedarbeider, lekebutikkmedarbeider, skiftleder i restaurant, salg fra martnasbod, pakking av aviser (nattarbeid), konferansemedarbeider, oppussing av nytt treningssenter, undervisning og korleder på folkehøgskole med mer.

KURS OG SERTIFISERINGER

2016WIE – Work interest explorer (Arne Svensrud, Metreno)WIE er en nettbasert læringsplattform, et lærings og arbeidsverktøy konstruert i et karrierelæringsperspektiv. Veisøker bruker WIE i egen valg og karrierelæringsprosess.
2016Nominert til Morgenbladets Kåring av fantastiske formidlere, av mine studenter ved NTNU
2016-2018 Focusing Trainer, The International Focusing InstituteFocusing er en humanistisk/eksistensialistisk rådgivningsmetode for å komme i kontakt med kroppens viten om situasjonene, en måte å bli mer kjent med seg selv, komme seg ut av låste situasjoner, bli mer selvempatisk, vite hva en vil, med mere.
2014Profråd karriereservice – utviklet av forskere ved NTNUProfesjonell kartlegging og rådgivning av mennesker til et bedre utdannings- og karrierevalg. Utvikle økt beslutningskompetanse hos veisøker ved å utforske tidligere erfaringer, ressurser og muligheter. (Har i tillegg undervist i PROFRÅD ved NTNU).
2012-2015Focusing level 1-4, med Ann W. CornellTilegnelse av Focusing- og lytteferdigheter, guiding og arbeid med vanskelige områder av livet gjennom Focusing alene, og i gjensidig partnerskap.
2012-2015Diverse kurs med Ann W. Cornell and Eugene Gendlin”How the new can come”, “Focusing, Philosophy, and Changing the World”, “The ZigZag between Concepts and the Felt Sense”, “Conversations at the edge”

Utforske hva fremveksten av nye konsepter, forståelser, beskrivelser, billedgjøringer, og måter å leve på har til felles, måter å være med seg selv og andre som tillater nye oppdagelser å komme, og hvordan dette er relevant for den terapeutiske prosessen.

Des 2011Vivat Selvmordsforebygging – Førstehjelp ved selvmordsfareTodagerskurs beregnet for alle som i sitt virke kan møte selvmordsnære mennesker, for å bli mer kompetent og tryggere i å intervenere i akutte selvmordskriser.
Juli 2011LIFO® Trainer – Barnum Ass. Int. (sertifisert og lisensiert)LIFO®Metoden er en papirbasert online adferdsanalyse som skaper større innsikt i egen adferd og større forståelse av hvordan denne påvirker andre.

VERV

2020-The International Focusing InstituteTech Host
2007NTNU, Pedagogisk InstituttVerv: Referansegruppemedlem
2004NTNU, Sosialantropologisk InstituttVerv: Medlem i Fagutvalget
2003-2004NTNU, Sosialantropologisk InstituttVerv: Instituttstyrerepresentan​t

PUBLIKASJONER

Kapittel i bok: Teigen, Vera Rabben. (2015) Den levde kroppens plass i rådgivning. I R. Kvalsund, og C. Fikse (2015) Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Trondheim: Fagbokforlaget.

Poster på konferanse: Teigen, Vera Rabben. Touch is everything. Health Communication Research Conference – ‘Health Communication within Interdisciplinary Contexts’; 2012-03-30

DATA

Vanlig kjennskap til Windows Office-pakken

Erfaring med bruk av AdOpus – skalerbar attføringsløsning

SPRÅK

Engelsk – flytende

Tysk – grunnleggende

Litt om meg som privatperson

Som person er jeg opptatt av at egen selvutvikling og det å jobbe seg gjennom egne utfordringer i livet er en forutsetning for å kunne være empatisk og oppmerksomt nærværende for en annen som står i utfordringer.

På fritiden driver jeg med strikking, hekling og musikk, samt klatring, og er glad i å gå turer og å lese filosofi. Det å være i flow gjennom kommunikasjon med materialer, et musikkinstrument, klatreveggen eller naturen, er viktige komponenter som gir påfyll og gjør at jeg kjenner meg levende og kreativ også på jobb.

Generelt finner jeg interessant det meste som mennesker holder på med og interesserer seg for, og som gir verdi til livet. Mer spesifikt er jeg nysgjerrig på relasjoner mennesker imellom, hva som opptar oss i hverdagen, og det som skjer i rommet mellom oss.