Felt Sensing (Focusing) for hjelpere

– et 12-ukers innføringskurs i Felt Sensing og Medsensing for terapeuter og andre som ønsker å begynne å bringe denne prosessen inn i arbeidet sitt

Kanskje har du i arbeidet ditt med noen klienter, brukere eller pasienter blitt oppmerksom på følgende:

 • Vi kommer alltid til et sted hvor vi blir ‘sittende fast’ og ikke kommer videre, og/eller:
 • den hjelpsøkende blir ofte stille og søkende, og du skjønner at de er i ferd med å komme i kontakt med noe, men vet ikke hvordan jeg skal støtte dem på en god måte, og/eller:
 • det kjennes som at det å ‘bare snakke om ting’ ikke egentlig fører noe steds hen, og/eller:
 • noen av de som kommer til deg for hjelp ser ut til å alltid ‘føle ting i kroppen’, og du kjenner at det bare må være noe som kan skje der, og er nysgjerrig på hvordan du kan fordype det arbeidet
 • du har følelsen av at dersom den hjelpsøkende kunne komme mer i kontakt med kroppen sin ville noe mer kunne skje

Da kan Felt Sensing/Focusing være en metode du kan ha lyst til å prøve ut, fordi:

Hvordan er kurset langt opp?

Kurset kan legges opp litt forskjellig og vil tilpasses behovene til de som deltar, men i hovedsak vil det bestå av følgende

 • Innføring i Felt Sensing/Focusing-prosessen og måten man lytter for å støtte akkurat denne prosessen i en annen
 • Øvelser i gjensidig partnerskap for å erfare på kroppen hva som skjer når man bruker Felt Sensing/Focusing
 • Drøfting av prøving og feiling med egne hjelpsøkende,
 • Måter å støtte en annen og seg selv i å finne, komme i kontakt med og beholde kontakt med det kroppen vet som ikke hodet har direkte tilgang på
 • Deling av noen enkle teoretiske og filosofiske bakgrunnsperspektiver for å bli kjent med grunnlaget for at forandring kan skje gjennom kroppen
 • Hvordan bruke egen kontakt med kroppen som kilde til lytting og å finne gode neste steg fremover