Felt Sensing (Focusing)-sessions

Hva er en Undrings-session?

En Undrings-session er for hvem som helst som lærer om Focusing, eller som er en erfaren Focuser, som ønsker å snakke (med meg) om et konkret tema innenfor denne praksisen eller teori knyttet til Focusing, Felt-Sensing og lytting.

(Du kan også kontakte meg for å undres og filosofere over et hvilket som helst annet tema. Når vi undres sammen, kan det variere hvem som er «eksperten» og hvordan. Tanken med undringssessions er å åpne opp og utvide rommet for å tenke om noe, utover de «vanlige» og «ferdige» svarene vi ofte møter i oss selv og andre)

Hvis du ikke har prøvd Felt Sensing/Focusing før, anbefaler jeg at du bestiller en individuell session, fordi Felt Sensing/Focusing ofte er vanskelig å forklare med ord, det bør erfares for å virkelig få en forståelse av hva det er.

I en Undrings-session kan det hende du har lyst til å:

 • Diskutere en konkret del av Focusing
 • Snakke om filosofien og teorien bak Focusing
 • Felt-sense sammen med meg om et spesielt tema som omhandler Focusing, eller
 • Spørre meg om et konkret problem eller tema du har møtt på i din praksis med Focusing og Lytting.

Hvordan avtale en Undrings-session:

For å booke en Undrings-session, send meg en epost: gsfocusing(at)gmail.com,  og si litt om det temaet du vil diskutere hvis du allerede vet, og hva du ønsker fra en slik session med meg. Og så kan vi sammen finne ut om jeg er den rette personen å undres sammen med, og finne en time hvis vi blir enige om at jeg er det. NB! Det anbefales ikke å gi sensitive personopplysninger som fødselsdato og lignende på epost 

Temaer for en slik session kan være:

 • hva som helst som du undres over eller strever med i og med Felt Sesning/Focusing
 • Felt Sensing partnerskap,
 • lytting,
 • hva er Focusing/Felt Sensing, egentlig?,
 • om du skal ta Focusinglærerutdanning etter introkursserien eller ikke,
 • forskjellige Focusingstiler – måter å gjøre Focusing på, som folk kan ha,
 • hvordan «leve Focusing», eller integrere det mer i livet ditt,
 • forskjellige måter å lære eller lære bort Focusing på,
 • Gendlin sin Filosofi (jeg lærer fortsatt om denne, så kanskje vet du allerede mer enn jeg gjør),
 • en Focusingartikkel du har lyst til å diskutere
 • seksuelle følelser eller andre tabubelagte temaer i Focusingsessions med en Focusingpartner,
 • Focusing og traumer (det lille jeg kan om dette, kanskje kan du mye også?),
 • om du skal delta på avanserte kurs (mine eller andre jeg kjenner til, f.eks. fra Focusing Resources),
 • eller andre temaer du finner interessante eller vanskelige i møte med Focusing.

Til 15-minutters gratissamtale
Til Bestille sessions/samtaler
Til Mer om Felt Sensing/Focusing-Sessions

Felt Sensing/Focusing-sessions,Gratissa førstegangssession, Bestille sessions/samtaler