Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 2: Sertifikatet i Felt Sensing og MedSensing-ferdigheter

Pluss individuelle sessions med Focusinglæreren, samt gjensidig partnerskapsøving i 1,5 timer hver uke mellom møter.

6. Focusing-modaliteter og verden

Dette er det siste kurset i Modul 2 og rekken av 6 kurs, hvor vi har fokus på andre tilnærminger til Felt Sensing/Focusing og på det som rører seg i Focusing-verdenssamfunnet. Vi skal også lære mer om Felt Sensing Alene og ta litt tid til å fornemme hva som kan være neste steg for deg.

Målet med dette siste kurset er å bli kjent med Focusing-verdenssamfunnet, få en smakebit på andre Focusing/Felt-Sensing-tilnærminger, og å begynne å se etter det som kan bli din egen, unike interesse for å benytte Focusing/Felt Sensing, enten i hverdagslivet eller i andre sammenhenger.

Du må ha fullført de foregående kursene for å kunne delta på dette.

Temaer

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Presentasjon av ‘hjemmelekser’
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Partnerskap innbakt i møtene
 • Refleksjoner
 • Utveksling på 30 minutter hver, mellom møtene (ca. 1,5 time til sammen)
 • En påkrevd 50-minutters session med læreren (Vera)

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det siste kurset i grunnutdanninga.

Hele Modul 2 fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. Etter dette kurset får du utdelt sertifikatet som også gir deg tilgang til mange videregående Focusing-kurs, gjensidig utveksling med andre som som kan Focusing, samt å begynne på Focusing-Lærer-Utdanning hvis du ønsker.

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 2. Medsenseren (Lytting)
 3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)
 4. Rom for ‘ ikke å vite’
 5. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing