Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 2: Sertifikatet i Felt Sensing og MedSensing-ferdigheter

Pluss individuelle sessions med Focusinglæreren, samt gjensidig partnerskapsøving i 1,5 timer hver uke mellom møter.

5. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing/Focusing

Dette er det andre kurset i Modul 2: «Sertifisering i felt Sensing og Med-Sensing, hvor vil skal ha fokus på hindringer og problemer man kan møte på i Felt Sensing-prosessen. Dette kan være indre kritikk, søvnighet, at noe blir ‘blankt’, hjelpe en partner som kommer i kontakt med traumer, ‘motstand’ og det å ikke finne en Følt Fornemmelse

Målet met kurset er å bli enda tryggere på kontakten innover, å se den helbredende effekten av anerkjennende kontakt, og å oppdage at det er mye ‘liv’ også i det som virker fastlåst, mørkt og skremmende, og til og med det som kan virke ‘dødt’.

Du må ha fullført de foregående kursene for å kunne delta på dette.

Temaer

 • Kritiske indre «stemmer»
 • Hvordan «motstand» også er visdom
 • ‘Blankt’/’tomhet’ og søvnighet
 • Når vi ikke finner en Følt Fornemmelse
 • Hvordan integrere Felt Sensing i hverdagslivet

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Presentasjon av ‘hjemmelekser’
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Gjensidig utveksling innbakt i møtene
 • Utveksling av Felt Sensing og MedSensing på 30 minutter hver eller mer mellom møter
 • Refleksjoner

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurs á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det andre i Modul 2.

Hele Modul 2 fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. Etter siste kurset i modulen mottar du sertifikatet i Felt Sensing og Medsensing (Focusing og Lytte-ferdigheter)

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 2. Medsenseren (Lytting)
 3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)
 4. Rom for ‘ ikke å vite’
 1. Focusing-modaliteter og Verden