Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 2: Sertifikatet i Felt Sensing og MedSensing-ferdigheter

Pluss individuelle sessions med Focusinglæreren, samt gjensidig partnerskapsøving i 1,5 timer hver uke mellom møter.

4. Rom for ‘ikke å vite’

Dette er det fjerde kurset i rekken og det første i Modul 2, hvor vi går mer inn i det komplekse med å lytte i åpenhet mot noe som er uklart. Vi går dypere inn i Gendlin sine begreper «Følt Fornemmelse» og «Følt Skift», for å vite hva vi «lytter etter», og hvordan vi kan ta inn og nyte når endring kommer i kroppen.

Målet er å bli tryggere i det å komme i kontakt innover, i at aksept faktisk er ganske effektivt, og ikke minst legende, og i at det er masse «liv» også i sånt som oppleves som det «sitter fast», er «mørkt» eller «skummelt», og til og med i det som oppleves «dødt».

Du må ha fullført Moul 1 eller tilsvarende for å starte på dette kurset.

Temaer

 • Det klare i det uklare
 • Å «være på kanten» sammen
 • Livets fremoverbevegelse
 • Radikal aksept
 • Følt Fornemmelse og Følt Skift
 • Å lete etter det stedet der det er «liv»

Undervisningsmetoder

 • Deling av teori og filosofi
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtene
 • Refleksjoner
 • En påkrevd 50-minutters session med læreren (Vera)
 • Gjensidig utveksling på 30 minutter hver, mellom møtene (1,5 time til sammen)

Kursmaterialer

Boka «Focusing» av Gendlin
Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, og er det første i Modul 2. For å starte på Modul 2 må du ha tatt Modul 1, eller gått lignende utdanning med en Sertifisert Focusinglærer.

Begge modulene til sammen fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1600,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 2. Medsenseren (Lytting)
 3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)
 1. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 2. Focusing-modaliteter og Verden