Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 1: Grunnleggende Felt Sensing og Medsensing
(Focusing og Lytting)

3. ‘Kroppen’ i Felt Sensing

Dette er det tredje og siste kurset i Modul 1, hvor vi blir kjent med hva «kropp» og «omgivelser» er i FeltSensing, og går dypere inn i «sammenhet» og i «Vi-rommet».

Vi blir mer kjent med hvordan og hvorfor Gendlin mener at vi kan vite «mer» med kroppen enn med hodet, og hvorfor det er nyttig å vende oppmerksomhet til det som ikke enda har formet seg. Vi vil oppdage at det ikke er nødvendig å være verbal, eller å kunne å sette ord på det som kommer.

Vi skal også bli litt kjent med noen av måtene å tenke kropp på, fra det som er kjent som WholeBodyFocusing – som er en kombinasjon av Alexanderteknikk og Focusing.

En målsetning er å bli tryggere i egen kropp, og med egne uttrykk og følelser, og i det å være et «vi», både i Sensingpartnerskap og i livet ellers.

Du må ha fullført de to første kursene for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Hva er ‘kroppen’ i Felt Sensing?
 • Forbindelsen mellom kropp og omverden i Felt Sensing
 • Hvordan være sammen med det som kommer uten ord
 • Gester, bevegelse og posisjoner i Felt-Sensing
 • Å føle seg komfortabel i egen kropp
 • WholeBody Focusing

Undervisningsmetoder

 • Teorideling
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i fellesskap
 • Gjensidig utveksling innbakt i møtene
 • Noe lengre gjensidig utveksling mellom møtene (1 time)
 • Refleksjoner

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Anbefalt litteratur

Three assertions about the body (Gendlin 1993)

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det tredje og siste i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 2. Medsenseren (Lytting)
 1. Rom for ‘ ikke å vite’
 2. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 3. Focusing-modaliteter og Verden