Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 1: Grunnleggende Felt Sensing og Medsensing
(Focusing og Lytting)

2. MedSenseren (lytteren)

Dette er det andre kurset i modul 1, hvor vi går dypere inn i hva rollen til Medsenseren er.

Du får bli kjent med det spennende i å lytte uten å være ansvarlig, og det befriende i å kunne være til hjelp uten å vite detaljer i hva den andre er i kontakt med, blir tydeligere.

Vi utforsker måter å svare og reflektere på for å støtte Felt Senseren i prosessen uten å være påtrengende.

Målet er å bli tryggere i å være den som lytter, og i å kunne «lene seg inn i» og stole på prosessen, sammen.

Du må ha fullført det første kurset for å kunne være med på dette.

Temaer

 • Medsensingsferdigheter
 • Lytteprinsipper og -praksis
 • Den Følte Fornemmelsen
 • Respekt for Felt Senseren og Medsenseren
 • «Vi-rommet» og «sammenhet» i Sensingpartnerskap
 • Hvordan gi rom og tilstedeværelse til noen, når vi ikke vet innholdet?

Undervisningsmetoder:

 • Deling av teori
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtet
 • Refleksjoner
 • Gjensidige utveksling av Felt Sensing og MedSensing mellom møter

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det andre i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 4).

Kursdatoer i 2022:
Kommer

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (refunderes ikke)

 1. Introduksjon til Felt Sensing (Focusing)
 1. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)
 2. Rom for ‘ ikke å vite’
 3. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 4. Focusing-modaliteter og Verden