Grunnutdanning i Felt Sensing og MedSensing (Focusing og Lytting)

Modul 1: Grunnleggende Felt Sensing og Medsensing
(Focusing og Lytting)

1. Introduksjon til Felt Sensing

Dette er det første kurset i modul 1. (Du kan velge å melde deg på bare dette kurset først, for å få en smakebit, og bestemme etterpå om du vil gå videre).

Her blir du kjent med denne selv-empatiske prosessen som gir deg tilgang til det du vet, til din egen indre stemme, og til mer medfølelse og selv-medfølelse, trygghet og romslighet i møte med egne og andres følelser.

Du blir også kjent med hvordan jobbe sammen med en Sensingpartner: Det fine med å ha en lytter som ikke er påtrengende med sine meninger, antakelser og «gode råd», og det utfordrende, men utrolig befriende, i selv å være en slik lytter.

Målet her er å begynne å bli kjent med praksisen og dens underliggende teori og begreper, få prøvd ut Sensingpartnerskap, og få en erfaring med denne ikke-invaderende, imøtekommende og varmt nysgjerrige måten å lytte til seg selv og andre.

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Temaer

 • Hvordan sense «innover»
 • Oppdage det som skjer «under» den vanlige bevisstheten
 • Utvikle den grunnleggende Focusingholdningen: nysgjerrighet, åpenhet og indre vennlighet
 • Sensingpartnerskap

Undervisningsmetoder:

 • Deling av teori
 • Demonstrasjoner
 • Fellesdrøftinger
 • Øvelser og utprøving i gruppa
 • Gjensidig utveksling i møtene
 • Refleksjoner
 • Gjensidig utveksling av Felt Sensing mellom møtene
 • En 50-minutters session med læreren (Vera)

Kursmaterialer

Utdelte ‘handouts’

Booking og mer informasjon

Kurset består av 4 kurskvelder á 2,5 timer, eller to dager (lør/søn) á 6 timer, og er det første i Modul 1.

Begge moduler fører til sertifikatet som gjør at du kan bruke metoden med deg selv, eller utveksle med en annen som også kan metoden. (Du kan være med på det første kurset og se om du liker metoden, før du bestemmer om du vil delta på de neste 2 i modulen).

Det må være minst 4 påmeldte for at kurset skal kunne starte

Kursdatoer i 2022:
Kommer
Kontakt meg for å melde din interesse

Pris for kurset: 1500,-
Depositum når du melder deg på: 500,- (ikke refunderbart)

 1. Medsenseren (Lytting)
 2. ‘Kroppen’ i Felt Sensing (Focusing)
 3. Rom for ‘ ikke å vite’
 4. Kritiske indre stemmer og andre hindringer i Felt Sensing
 5. Focusing-modaliteter og Verden